795E Yanıcı Kimyasal Madde Dolapları

795E Yanıcı Kimyasal Madde Dolapları

Yanıcı Parlayıcı Kimyasal Güvenlik Dolapları

Kolay Tutuşabilir Maddeler, yanıcı , parlayıcı kimyasallar için Güvenli Saklama Dolaplarının mutlaka uluslararası standartlara sahip olmaları gerekir.
Günümüzde yanıcı maddeler, çoğunlukla laboratuvarlarda ve sanayide olmak üzere, hastanelerde, eczanelerde, ilaç depolarında, kimyasal fabrikalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu maddeleri depolamak ve saklamak, insanlar ve yapılar için büyük riskler oluşturabilmektedir. Bu risklere karşı uluslararası standartlar [...]